EPOKI HISTORYCZNE


Jedną z najbardziej charakterystycznych, bo uchodzących za jedną z najważniejszych, dziedzin nauk humanistycznych uznaje się historię. Badanie przeszłości, ustalanie faktów, zjawisk, gruntowne analizowanie zdarzeń, sposobu funkcjonowania i dorobku człowieka z różnych epok i okresów jego życia to podstawowe zagadnienia, jakimi zajmują się wykwalifikowani historycy. Ważnym elementem historii są epoki historyczne- dotyczą okna Gdańsk one czasu, w którym człowiek funkcjonował. Generalnie biorąc pod uwagę specyfikę danych okresów, można mówić o wyszczególnieniu kilku ważnych epok w historii ludzkości. Nie licząc momentu sprzed wynalezienia pisma, a więc tak zwanej prehistorii, należy uwzględniać klasyczny podział epok historycznych obowiązujący na terenie naszego kontynentu, na jaki składają się czasy takie jak starożytność, średniowiecze, wczesna nowożytność, długi wiek dziewiętnasty oraz historia najnowsza. Każda z tych epok istniała kiedy indziej i cechowała się zupełnie inną specyfiką. Zacznijmy jednak od początku – starożytność. Są to zgodnie z historią czasy do roku 476, a więc do momentu gdy doszło do upadło Imperium Rzymskiego. Historycy specjalizujący się w tym obszarze historycznym koncentrują swoją uwagę zwłaszcza na badaniach prowadzonych nad starożytnym Egiptem. Zgłębiają oni także kulturę Bliskiego Wschodu, starożytną Grecję, a wreszcie i istnienie Imperium Rzymskiego. Średniowiecze przypada na przełom stuleci czternastego i piętnastego, z kolei wczesna nowożytność to czasy między osiemnastym a dziewiętnastym wiekiem. Od rewolucji francuskiej natomiast do I wojny światowej trwał długi wiek dziewiętnasty, z kolei historia najnowsza obejmuje czasy od 1914 roku po dziś dzień.

Źródło: