HISTORIA RELIGII


Kolejną ciekawą gałęzią charakteryzowanej w niniejszym serwisie internetowym nauki jaką jest historia okazuje się historia religii. Jest to dyscyplina wiedzy, która jak wskazuje na to samo jej nazewnictwo zrodziła się po to, aby analizować i interpretować wszelkiego rodzaju przeobrażenia, zdarzenia oraz rozkwit religii w życiu człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, wspomniane tu zagadnienie historii religii wchodzi w skład zespołu nauk jakie określa się wspólnie mianem naukowym religioznawstwo. Podobnie jak wszelkie inne nurty historii, historia religii także posiada pewne cechy charakterystyczne, do jakich zaliczyć należy między innymi metodologię historyczną odnosząca się do analizowania genezy oraz rozkwitu religii w jej generalnym pojęciu. Za pierwszego historyka religii uznaje się powszechnie Edwarda Burnetta Tylora, który przeprowadził szereg badań z zakresu genezy i rozwoju historii religii. Jego działania przeprowadzone naprawdę skrupulatnie i na bardzo szeroką skalę sprawiły natomiast, że udało się stworzyć jedną z najbardziej charakterystycznych szkół religioznawczych, do jakich zaliczyć niewątpliwie należy szkołę ewolucjonistyczną. To on także jest autorem tezy o rozwoju wierzeń religijnych postępującym wraz z rozwojem społecznym ludzkości oraz następującymi przeobrażeniami cywilizacyjnymi człowieka. Za dobry czas silnego rozwoju historii religii uznaje się okres po drugiej wojnie światowej oraz postać Mircei Eliadego. To on stworzył słynną morfologię sacrum czyli fenomenologię religii.

Źródło: