HISTORIA POLITYCZNA


Pod pojęciem historii politycznej rozumie się dziedzinę historii, która ma na celu analizowanie wszelkich zjawisk, zdarzeń i faktów jakie działy się na przestrzeni czasu i miały charakter polityczny. Dodatkowo, historycy trudniący się tą dziedzina koncentrują się także na ideologii dziejów partii. Badania obejmują też funkcjonowanie poszczególnych ruchów, a nawet życiorysy konkretnych działaczy zasłużonych w dziedzinie szeroko rozumianej polityki. Przeważnie jednak w tej nauce największy nacisk kładziony jest na sferę państwa- jego rozwoju, działania, tego czym się charakteryzowało w poszczególnych okresach oraz epokach. Dodatkowo warto wspomnieć także o powiązanych z organizmem państwowym rozwojem rozmaitych organizacji politycznych. Biorąc pod uwagę szereg różnorodnych form nauk historycznych, należy stwierdzić jednoznacznie, iż historia polityczna uchodzi za zdecydowanie najstarszy nurt w naukach historycznych w ogóle. Do naczelnych przedstawicieli historii politycznej zalicza się natomiast takie wybitne jednostki jak między innymi Edwarda Gibbona czy też Leopolda von Ranke oraz Tukidydesa. Do popularnych obszarów historii politycznej zalicza się także historiografię. W obrębie tej nauki wyszczególnia się także zainteresowanie przeobrażeniami gospodarczymi, demograficznymi oraz społecznymi. Historia polityczna to jedna z najbardziej kluczowych gałęzi historii generalnie. Jest to w związku z tym jeden z istotniejszych fakultetów wykładanych na przykład na studiach politologicznych czy też prawniczych.

Źródło: