O HISTORII W OGÓLE


Dziedzina jaką jest historia stanowi jedną z charakterystycznych nauk humanistycznych, która zaliczana jest także do dziedzin społecznych. Jak powszechnie wiadomo, podstawową funkcją i rolą historii okazuje się nic innego jak zgłębianie tajników przeszłości i skrupulatne, jak najbardziej zgodne z faktycznym stanem rzeczy badanie tego, co zdarzyło się kiedyś. Jest to szczegółowe analizowanie pod kątem naukowym zarówno działań podejmowanych na przestrzeni czasu przez człowieka, jak także i rozmaitych wytworów ludzkich, jakie powstały na skutek owego działania. Co więcej, bardzo duży obszar zagadnień historycznych łączy się z badania poszczególnych epok- tego jak się w nich funkcjonowało, czym się one cechowały, na czym opierało się ówczesne ludzkie życie. Pod uwagę historycy biorą historię naturalną, ale tez prehistorię, archeologię. Starają się mieć na względzie przede wszystkim wszelkie poświadczone piśmiennie świadectwa. W konsekwencji tak pieczołowicie prowadzonych analiz, jakie realizowane są od stuleci, badanie historyczne pozwala na tworzenie opisu dziejów. Dziedzinę tę określa się natomiast historiografią. Musimy wspomnieć również o pracy historyka. Jego metoda opiera się na interpretowaniu pozostałości stanowiących źródła minionych zjawisk. Analiza ma natomiast prowadzić do dotarcia do określonych faktów, jakie układane są w porządku chronologicznym. Ogólnie historię w kontekście naukowym rozumie się dwojako- jako res gestae- dzieje przeszłości oraz rerum gestarum a więc relacje o przeszłości, na które składa się także historiografia.

Źródło: